10 gode råd til succes med store kuld

DanBred-søer yder en høj effektivitet, og for at udnytte deres fulde potentiale, er det en fordel at være godt klædt på til håndteringen af store kuld. Når man har DanBred-søer, er det ikke et spørgsmål, om hvorvidt man har overskydende grise efter faring, men hvordan de overskydende grise håndteres. Her får du 10 gode råd til at få succes med håndtering af store kuld.

1 . Oplær personalet med DanBred Knowledge Hub

Den rette viden om management og procedurer omkring faring og håndteringen af store kuld er med til at øge antallet af fravænnede grise pr. årsso, øge tilvæksten og reducere variation i grisenes størrelse. Gør de let anvendelige og tilgængelige råd fra DanBred Knowledge Hub til en integreret del af jeres hverdag, så I kan høste det fulde udbytte af dyrenes genetiske potentiale.


2. Sørg for, at soen har energi nok til faringen

Faringen er energikrævende, og den gennemsnitlige faringslængde for en so er 4-7 timer uanset kuldstørrelse. Foder og fodring omkring faring kræver derfor ekstra opmærksomhed, da korrekt fodring vil lette forløbet og øge antallet af levendefødte grise. Vi anbefaler udfodring 3-4 gange pr. dag med et interval på max 8 timer, da dette er optimalt til understøttelse af soens energiniveau og til at sikre en succesfuld faring.


3. Få overblik over soen og smågrisene i farestien

Evaluer hver enkelt so i farestalden, hvor antallet af tilgængelige og funktionelle patter noteres på sokortet. Vurder desuden soens huld og appetit, førend der tages en overordnet beslutning om, hvor mange grise hver so forventes at kunne passe efter kuldudjævning. Efter faring bør antallet af levendefødte grise noteres, og man bør samtidig beslutte, hvorvidt soen er bedst egnet til at passe små eller større grise. Hvis der er behov for behandling af søerne, skal denne sættes i gang, så snart der er tegn på sygdom.


4. Sørg for, at alle pattegrise får råmælk

DanBred-søer producerer råmælk nok til at supplere 50 pattegrise med maternelle antistoffer. Det er essentielt, at alle grisene sikres tilstrækkeligt råmælk i løbet af de første 24 timer for at sikre optimal sundhed og vækst. Tjek at alle grisene er tørre, varme og livlige. Sørg for, at der er fri adgang til yveret, og at grisene får hjælp, hvis behovet opstår. En optimal målsætning er at sikre, at alle grise har minimum 12 timer til at indtage råmælk.


5. Fokuser indsatsen på de mindre grise

I store kuld kan de mindste grise være udfordret af konkurrencen fra de større grise i kuldet. Derfor er lidt ekstra opmærksomhed på de mindste grise anbefalet. Hjælp dem med at komme til yveret, sørg for at have en strategi for splitmalkning og overvej, om grisene skal flyttes til en ammeso. Sammenholdt bidrager disse tiltag i sidste ende til et øget antal fravænnede grise.


6. Tag højde for moderegenskaber i vurderingen

DanBred-søer kan sagtens fravænne flere grise end antallet af tilgængelige funktionelle patter. Dette skyldes deres gode moderegenskaber, som har en positiv effekt på antallet af fravænnede grise og søernes egenfravænning. Lad yngre søer passe mindst samme antal grise, som de har gode, funktionelle patter, og hvis de vurderes egnede, så tøv ikke med at lade dem passe en ekstra gris.


7. Tilgodese høj mælkeydelse i fodringen

Fokuseret opmærksomhed på foder og vand i diegivningsperioden understøtter grisenes tilvækst og øger livstidsproduktionen. Det anbefales at fodre minimum 3-4 gange pr. dag gennem hele diegivningsperioden, hvor foderstyrken gradvist øges ved daglige individuelle justeringer. Målet bør være at opnå maksimal foderstyrke omkring dag 16, når mælkeydelsen topper.


8. Hold øje med grisenes adfærd gennem diegivningsperioden

Selv i et velfungerende kuld kan du opleve, at en af grisene ikke trives. Sørg for rutinemæssigt at tjekke alle grise for sygdomstegn eller tegn, der kan forklare nedsat vækst eller utrivelighed, og igangsæt tilsvarende behandling med det samme. Hvis grisen ikke viser tegn på sygdom, kan der være problemer med hierarkiet i kuldet. I så fald vil den bedste løsning være at flytte udfordrede grise til en ammeso.


9. Skab en glidende overgang fra mælk til fuldfoder

En succesfuld fravænning er i høj grad afhængig af, at der laves en glidende overgang fra mælk til fuldfoder. Denne starter allerede i farestalden med gradvis tildeling af fuldfoder, hvilket vil reducere risikoen for nedsat tilvækst og diarre efter fravænning, samt optimere tilvækst gennem hele perioden. Implementer strategier for fodring i farestalden; tildeling af tørfoder i hulerne fra dag 7-10 vil stimulere fordøjelsesenzymerne frem mod fravænning, og samtidig vil tildeling af flydende fravænningsfoder lette overgangen yderligere.


10. Lav en enkel plan for opsyn med de fravænnede grise

En enkelt plan for dagligt opsyn med fravænnede grise er fundamentet for succes gennem resten af dyrenes produktionscyklus. Tilse grisene minimum to gange pr. dag, hvor fokus er på grisenes aktivitet og interesse i din tilstedeværelse. Sørg for at rengøre krybberne og tjekke vandforsyningen, og sørg for, at der handles på uregelmæssigheder, så snart de observeres.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business