Avlsmål

FOKUS PÅ MAKSIMAL AVLSFREMGANG

DanBred avlsmålet fastsættes med udgangspunkt i produktionen af slagtesvin i en integreret smågrise- og slagtesvineproduktion, og under hensyn til en forbedring af produktionsøkonomien.

I DanBred avlsmålet indgår derfor udelukkende egenskaber, der opfylder følgende krav:

 • skal have produktionsøkonomisk betydning
 • den økonomiske værdi af egenskaben skal kunne fastlægges
 • den skal være arvelig og udvise genetisk variation
 • den skal kunne måles direkte eller indirekte i stor skala

DanBred avlsmålet er dermed sammensat af den kombination af egenskaber, der giver størst mulig produktionsøkonomisk værdi samlet set.

Avl & Genetik, SEGES, der står for forskning- og udviklingsarbejdet for DanBred Avlssystemet reviderer avlsmålet med passende mellemrum. En revision indebærer såvel genberegning opdaterede økonomiske værdier for egenskaberne ved brug af en bio-økonomiske simuleringsmodel udviklet til formålet samt inklusion af relevante nye egenskaber, der via forsknings- og udviklingsprojekter har vist sig målbare, arvelige samt af produktionsøkonomisk betydning.

DanBred avlsmålet er fastsat i 2015 og revideres i 2018. Avlsmålet for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire er identiske, mens avlsmålet for DanBred Duroc adskiller sig både i økonomisk vægtning af egenskaberne og i hvilke egenskaber, der indgår. Det skyldes, at DanBred Landrace og DanBred Yorkshire anvendes til produktion af moderdyr, mens DanBred Duroc primært bruges til produktion af slagtesvin.

Egenskaber i avlsmålet for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire

 • Daglig tilvækst (fødsel-30 kg og 30 kg – slagtning) forkorter produktionstiden indtil slagtning og er dermed omkostningsbesparende.
 • Foderudnyttelsen indgår i avlsmålet for at øge foderudnyttelse hos slagtesvinet og spare på produktionsomkostningerne.
 • Kødprocent er vigtig, da slagteriernes afregning overfor svineproducenten afhænger af denne.
 • Styrke vurderes som en helhedsscore af grisens ben, ryg og holdning. Formålet er at mindske både slagtesvinets og soens risiko for afgang pga. ben- og/eller rygproblemer
 • Slagtesvind indgår i avlsmålet og den økonomiske værdi for egenskaben er værdien af en forøgelse af slagtekroppens andel af den levende vægt med ét procentpoint.
 • Holdbarhed (af søer): Holdbarhed er defineret som sandsynligheden for, at en so bliver løbet efter første kuld og fungerer som en indikator for soens produktive livslængde.
 • LG5 er antallet af levende grise i kuldet 5 dage efter faring.
 • ‘Moreffekt, tidlig tilvækst’: med den nye egenskab indeholder avlsmålet i DanBred Landrace og DanBred Yorkshire nu også en moderegenskab med betydning for patte- og smågrisenes tilvækst.

Figuren nedenfor viser sammensætningen af DanBred Landrace og DanBred Yorkshire (kaldet so-race) samt egenskabernes procentvise økonomiske bidrag til avlsfremgangen.

Egenskaber i avlsmålet for DanBred Duroc

 • Hanlig frugtbarhed er antallet af levende grise i kuldet.
 • Daglig tilvækst ((fødsel-30 kg og 30 kg – slagtning) forkorter produktionstiden indtil slagtning og er dermed omkostningsbesparende.
 • Foderudnyttelsen indgår i avlsmålet for at øge foderudnyttelse hos slagtesvinet og spare på produktionsomkostningerne.
 • Kødprocent er vigtig, da slagteriernes afregning overfor svineproducenten afhænger af denne.
 • Styrke vurderes som en helhedsscore af grisens ben, ryg og holdning. Formålet er at mindske både slagtesvinets og soens risiko for afgang pga. ben- og/eller rygproblemer
 • Slagtesvind indgår i avlsmålet og den økonomiske værdi for egenskaben er værdien af en forøgelse af slagtekroppens andel af den levende vægt med ét procentpoint.

Figuren nedenfor viser sammensætningen af DanBred Duroc samt egenskabernes procentvise økonomiske bidrag til avlsfremgangen.

 

Kontakt DanBred

Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc.
Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


Book en tid eller et møde nu

HOLD DIG OPDATERET

Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.

Accepter vilkårJeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.