Balanceret avl for ambitiøse resultater


AvlGenetikNyhederSundhed

DanBreds nuværende avlsmål indeholder adskillige egenskaber, som bidrager til at opretholde optimal dyresundhed og dyrevelfærd for vores højeffektive dyr.

 

DanBreds avlsmål

DanBreds avlsmål er balancerede og indeholder de egenskaber, der har størst betydning for svineproducenternes økonomi, såsom egenskaber for slagtesvin-effektivitet , gode moderegenskaber, robusthed og kødkvalitet. Selvom nogle af disse egenskaber kan have en ugunstig genetisk sammenhæng med andre specifikke egenskaber, er det lykkedes DanBred at opnå genetisk fremgang for alle egenskaberne – med imponerende økonomiske og bæredygtige resultater såvel som øget produktivitet. Robustheds-egenskaben styrke, som blev inkluderet i 1995, og moderegenskaben LG5, levende grise på dag 5/kuld, er begge eksempler på egenskaber, som bidrager til dyresundhed, dyrevelfærd og produktivitet på samme tid.

Når produktiviteten øges, øges vigtigheden af balancerede avlsmål imidlertid også for at undgå, at den øgede produktivitet går ud over dyresundheden og dyrevelfærden. Derfor fokuserer DanBreds avlsmål ikke kun på øget produktivitet, men også på at sikre genetisk fremgang i robusthed for at forbedre grisenes sundhed og dyrevelfærd.

 

Robusthed er vigtig

Avlen af robuste grise er en grundlæggende vigtig inputfaktor i den globale svineproduktion, og sikrer sunde og stærke dyr, som er mere modstandsdygtige overfor ændringer i deres miljø. De forbliver i god form, er fri for infektioner og sygdomme, og de opretholder en høj produktivitet og et højt niveau af dyrevelfærd.

Selektion for forbedret robusthed, dvs. egenskaben styrke, har bidraget til en robust DanBred-gris, som vokser 150-200 g/dag hurtigere og har en kødprocent, som er 1,5-2,5 procentpoint højere end for 10 år siden. Med så betydelige genetiske fremskridt i produktiviteten, er samtidig selektion for sundheds- og overlevelsesrelaterede egenskaber, såsom styrke og LG5, af afgørende betydning for at sikre sunde og robuste grise. At DanBred er lykkedes med dette sideløbende fokus på produktivitet, sundhed og dyrevelfærd er også en af de vigtigste årsager til, at DanBred aldrig har haft nogen alvorlige sundhedsmæssige problemer i sin avlsbestand.

 

Social opførsel og overlevelse efter dag fem

DanBred planlægger i nær fremtid at inkludere ”sociale genetiske interaktioner” i sine avlsmål, hvilket vil øge den genetiske fremgang for daglig tilvækst og forbedre dyrevelfærd yderligere gennem en reduktion i ”negativ adfærd” såsom halebid. På forsknings- og udviklingsniveau undersøger DanBred muligheden for at inkludere endnu en overlevelses-egenskab, ”fra dag 5 og fremad”, hvilket har et enormt perspektiv for både dyrevelfærd og produktionsøkonomi.

 

Selektion for styrke

DanBred indsamler fænotypiske registreringer på styrke. De indsamles af avlsteknikere , der tildeler en subjektiv styrke-karakter til hver gris. Karakteren er baseret på en vurdering af grisens for- og bagben samt ryggen og helhedsindtryk. Grisens styrke vurderes, mens grisen er i bevægelse, fordi halthed ikke altid er synlig hos en stillestående gris. For at opnå en nøjagtig og objektiv vurdering af styrke med den størst mulige genetiske variation og arvelighed, er det vigtigt at have et optimalt miljø, mens der gives karakterer.

Eksempler på uønskede styrke-egenskaber inkluderer indad- eller udadbuede forben eller sadelleje. Eksempler på ønskelige styrke-egenskaber er en jævn ryglinje og ingen problemer observeret ved ben eller klove (fig. 1 og 2). I alt evalueres ~ 100.000 svin fra 23 avlsbesætninger hvert år og får fænotypiske registreringer på styrke.

 

Fig. 1 korrekt position af forben, et eksempel på god styrkekarakter for forben

Fig. 2 korrekt position af bagben, et eksempel på god styrkekarakter for bagben

 

Tilbage

Kunder får mest ud af DanBred

  HOLD DIG OPDATERET

  Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
   Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

   Kontakt DanBred

   Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


   Book en tid eller et møde nu