AVL FOR ROBUSTE GRISE: STYRKE


Genetik

Dette er den første af to artikler om avl af robuste grise og fokuserer på styrke.

Af Dr Birgitte Ask, Senior Scientist, Genetics og Lizette Vestergaard Pedersen, Consultant, Danish Pig Research Centre.

Avl af robuste grise er essentielt i global svineproduktion og sikrer sunde og stærke dyr. Robuste grise er mere modstandsdygtige over for ændringer i deres miljø. De forbliver i god form og frie for infektioner og sygdomme, samt opretholder en høj produktivitet.

Dette forbedrer svineproducenternes økonomiske position og forbedrer dyrevelfærden i svineproduktionen. For at sikre robuste slagtesvin og søer har svineavlen inkluderet egenskaber, der fungerer som indikatorer for robusthed (såsom styrke og holdbarhed) i deres avlsmål i mange år.

Når produktiviteten øges, øges vigtigheden af robusthed og afbalancerede avlsmål imidlertid også. Et afbalanceret avlsmål fokuserer ikke kun på at øge produktiviteten, men også på at sikre avlsfremgang i sundhed og overlevelse for at forbedre grisenes robusthed.

 

Robusthed dækker over en vifte af egenskaber
Robusthed dækker over en række egenskaber, herunder både produktivitets- og sundhedsrelaterede egenskaber i relation til udfordrende miljøer eller ændringer i miljøet. Sådanne udfordrende miljøer kan omfatte ringe ernæring, stort smittepres, temperaturer, der er for høje eller for lave, eller utilstrækkelig ventilation.

Robusthed afspejler evnen til at tilpasse sig disse forhold. Nogle avlsvirksomheder vil definere robusthed som produktionseffektivitet, fx fodereffektivitet, tilvækst, kødprocent eller frugtbarhed i et udfordrende miljø. Andre definerer det også som modstandskraft eller tolerance over for sygdomme og skader, samt reduceret udsætning og dødelighed. De sidstnævnte egenskaber kan imidlertid være svære at forbedre via avl, fordi de er vanskelige eller dyre at registrere grundet lav forekomst – især i avlsbesætninger – og har lav genetisk variation og arvelighed.

Avlsvirksomheder forsøger derfor at identificere indikator-egenskaber, der lettere kan måles i avlsbesætninger og har et højere niveau af genetisk variation og arvelighed.

 

Styrke er en indikator for robusthed
En sådan indikator-egenskab for robusthed er styrke, der afspejler styrken og sundheden i en gris’ ben, klove og ryg, og inkluderer anatomiske anomalier, der enten kan være medfødte eller skyldes eksempelvis ringe ernæring, opstaldning eller infektioner.

Selektion for forbedret robusthed gennem styrke forventes at øge produktivitet og velfærd samt at gavne produktionsperioden for slagtesvin og produktions-søer gennem en nedsat risiko for udsætning. Styrkeproblemer kan forårsage halthed, øge risikoen for udsætning af slagtesvin, og rapporteres typisk som årsagen til 10-15 % af udsætningen af søer. Derudover er halthed kendt for at give smerter og stress for grisen samt nedsætte produktiviteten.

Hos slagtesvin er halthed relateret til nedsat foderindtagelse og tilvækst, og i produktionssøer er halthed negativt korreleret med soens reproduktionsevne. Styrke er derfor en oplagt indikator-egenskab til at opnå avlsfremgang for robusthed.

 

Selektion for styrke
Robuste grise er en vigtig del af DanBreds avlsprogram og har været det i mange år. Både styrke og holdbarhed er inkluderet i avlsmålene for alle tre racer i avlsprogrammet: DanBred Landrace, DanBred Yorkshire og DanBred Duroc. Faktisk har DanBred foretaget selektion for styrke siden 1995.

Fænotypiske registreringer på styrke indsamles af avlsteknikere, der tildeler en subjektiv styrkekarakter til hver gris. Karakteren er baseret på en vurdering af grisens for- og bagben samt ryggen og helhedsindtryk.

Grisens styrke vurderes under bevægelse, fordi halthed ikke altid er synlig hos en stillestående gris. For at opnå en nøjagtig og objektiv vurdering af styrke med den størst mulige genetiske variation og arvelighed, er det vigtigt at have et optimalt miljø, mens der gives karakterer.

Et sådant miljø vil omfatte et skridsikkert gulv og optimale lys- og pladsforhold for at give et fuldt overblik over grisen og dens bevægelser – ikke kun bagfra, men også forfra og fra siden. Derudover skal grisene være vant til at blive håndteret af mennesker, ellers bliver de stresset under evalueringen, hvilket kan forårsage et andet bevægelsesmønster. Endelig er korrekt uddannelse af teknikerne vigtig for at maksimere objektivitet såvel som reproducerbarhed både over tid per tekniker og iblandt teknikerne.

Eksempler på uønskede styrke-egenskaber inkluderer indad- eller udadbuede forben eller sadelleje. Eksempler på ønskelige styrke-egenskaber er en jævn ryglinje og ingen problemer observeret ved ben eller klove (fig. 1 og 2). I alt evalueres ~ 100.000 svin fra 23 avlsbesætninger hvert år og får fænotypiske registreringer på styrke.

Fig. 1. Herover, ses korrekt position af forbenene, et eksempel på god styrkekarakter forben.

Fig. 2. Herunder, ses korrekt position af bagbenene, et eksempel på god styrkekarakter bagben.

Balanceret avlsfremgang
Selektion for forbedret styrke har bidraget til en robust DanBred-gris, der vokser 150-200 g/dag hurtigere og har en kødprocent, der er ca. 1,5-2,5 procentpoint højere end for 10 år siden (fig. 3-5). Med så betydelige genetiske fremskridt i produktionen, har selektion af sundheds- og overlevelsesrelaterede egenskaber, såsom styrke, samtidig haft afgørende betydning for at sikre sunde og robuste grise. Det er en vigtig årsag til, at DanBred aldrig har haft nogle alvorlige sundhedsmæssige problemer i sin avlsbestand.

Fig. 3. Den kumulative fænotypiske fremgang i daglig tilvækst (30-100 kg) fra 2009-2018 hos henholdsvis DanBred Landrace og DanBred Yorkshire.

 

Styrke og genetik
Styrke er en lav til moderat arvelig egenskab. I undersøgelser på Landrace og Yorkshire grise varierer arveligheden typisk mellem 0,04 og 0,15. Arveligheden varierer ikke kun på grund af forskelle i racerne, men også på grund af forskelle i miljøet, hvori grisene er registreret, miljøet, hvori grisene er opvokset og avlsteknikernes ekspertise.

I de senere år har arvelighed af styrke i DanBred Landrace, DanBred Yorkshire og DanBred Duroc været henholdsvis 0,19, 0,15 og 0,20. Arvelighed bestemmer potentialet for avlsfremgang for styrke, men for at opnå fremskridt inden for robusthed kræves gunstige genetiske korrelationer til andre robusthedsegenskaber.

En undersøgelse fra 2015 på DanBred-grise viste, at styrkekarakteren havde en gunstig genetisk korrelation til antallet af levendefødte smågrise på op til 0,36, samt en gunstig genetisk korrelation til tomdage (ml. 1.og 2. kuld) på -0,35. Dette betyder at grise med en højere (god) styrkekarakter har en tendens til at føde flere levende smågrise og kommer hurtigere i brunst efter fravænning end grise med en lavere (dårlig) styrkekarakter.

Fig. 4. Den kumulative fænotypiske fremgang i kødprocent fra 2009-2018 i henholdsvis DanBred Landrace og DanBred Yorkshire.

 

Øget avlsfremgang for styrke
DanBred har udviklet en ny metode til vurdering af styrke hos grise i individafprøvningen i avlsprogrammet. Den nye metode gør det muligt at udnytte styrkeregistreringerne bedre til at bestemme avlsmæssige forskelle i robusthed blandt avlskandidaterne. Den nye metode involverer en ny definition af styrke-egenskaben, som gør det lettere at skelne mellem de bedste grise og muliggør dermed en mere nøjagtig selektion af de stærkeste grise som forældre til de næste generationer.

Den nye egenskabsdefinition inkluderer flere kategorier på både for- og bagben, ryg og helhedsindtryk og har en højere genetisk varians og arvelighed sammenlignet med den hidtidige definition af styrke. Med den nye metode forbedres arvelighed og evnen til at forudsige styrke med 10 % sammenlignet med den tidligere definition af styrke. Arveligheden af styrke, dvs. forskellene grisene imellem, der er forårsaget af gener og ikke miljø, er nu helt op til 22 %. Den nye metode implementeres i løbet af sommeren 2019, og den forventes at resultere i en øget avlsfremgang for styrke med op til 5 %.

Fig. 5. Den genetiske fremgang af styrke fra 2008-2018 i henholdsvis DanBred Landrace og DanBred Yorkshire.

Tilbage

Kunder får mest ud af DanBred

  HOLD DIG OPDATERET

  Tilmeld dig DanBreds nyhedsbrev med sidste nyt om effektiv drift, økonomi, genetik og sundhed. Kort sagt alt, hvad der er relevant for moderne svineproduktion – hverken mere eller mindre.
   Jeg giver DanBred P/S tilladelse til at sende mig emails om effektiv svineproduktion, økonomi, genetik og sundhed mv. Vi skriver kun når vi har noget relevant på agendaen og aldrig mere end 2 gange om måneden. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

   Kontakt DanBred

   Vi kan hjælpe med overgangen til DanBred genetik, leverancer, transport etc. Book en tid, så ringer vi når det passer dig.


   Book en tid eller et møde nu